Geschiedenis

In 1914 waren de middelen beperkt en was net over de grens het oorlogsgeweld van de4 grote oorlog uitgebroken, maar er was een dorpsonderwijzer die het maken van muziek promootte en die het tijd vond dat er een muziekvereniging werd opgericht: dat was meester van Gisbergen, lokaal bekend onder de naam ‘Mister Doeske van Gisbergen’. Doeske liep er tegenaan dat niemand ook maar een noot kon lezen, daarom begon hij zelf muziekles te geven. Van eigen geld en met sponsoring van het Gilde St. Joris werden instrumenten aangeschaft en zo ontstond de harmonie.

Met een klein groepje is men toen begonnen. Aanvankelijk bundelde Sirena toneel en muziek in één vereniging, maar al snel bleef alleen de muziek over. De eerste leden stortten vijf gulden om een muziekinstrument te mogen bespelen. Jarenlang vervulde de harmonie de rol van dorpsband en een feest in het dorp was pas een dorpsfeest als de harmonie een serenade had gebracht.”

In de laatste decennia veranderde er veel bij sirena en de vereniging groeide niet alleen in aantal leden, maar ook in niveau. De leerlingen die instroomden kregen een echte muziekopleiding waardoor andere stukken opgepakt konden worden. Met dirigenten zoals Rinus van Hamond werd er aan concoursen deelgenomen. Het doel van de leden verschoof hierin mee: van muzikale opluistering in het dorp naar het maken van eigentijdse muziek, tot aan promsconcerten toe.

Op dit moment bestaat de vereniging uit een goede slagwerkgroep, opgericht in 1964, en een harmonieorkest. De slagwerkgroep, die in 2015/2016 nog Nederlands kampioen is geworden en op een hoog niveau muziceert met een combinatie van tradionieel slagwerk, percussie instrumenten en melodische slagwerkinstrumenten. Zij staan onder de deskundige leiding van Johan van Otterdijk.

Het harmonieorkest maakt met de huidige bezetting verschillende stijlen muziek en probeert ervoor te zorgen dat alle leden van het orkest er wel iets van zijn/haar smaak bij kan vinden. Het orkest doet er onder leiding van Harold Lenssen er alles aan om de muziek op een leuke en vooral ook verassende wijze ten gehore te brengen bij het grote publiek door zowel tradionele muzikale sferen te laten klinken tijdens een nieuwjaarsconcert als ook door nieuwe vormen en samenwerkingen aan te boren zoals “Sirena on Cruise”, “Zomer Happening” en ondersteuning bij Nova’s revue en het kerstconcert met de koren.

Scroll naar top