Vrienden van Sirena

Vrienden van Sirena

Onder deze titel willen wij bij u komen ‘binnen vallen’. ‘SIRENA’, één niet weg te denken vereniging in Hooge Mierde. Denk bijvoorbeeld aan de serenades die wij brengen als iemand uit ons dorp iets te vieren heeft. Wij zorgen er dan voor dat het feest muzikaal opgeluisterd wordt. Bovendien een club, die zowel jongeren als ouderen de mogelijkheid biedt om zich op een prettige manier te ontspannen door het maken van muziek! En niet te vergeten, een club van ruim 100 leden, waar ‘harmonie’ ook betekent: voor elkaar opkomen en op een plezierige manier met elkaar omgaan!

Zowel wat betreft het muzikaal niveau als ook in de presentatie naar de gemeenschap toe, willen wij in de toekomst graag goed voor de dag blijven komen. Om het muzikale peil te handhaven en zo mogelijk te verhogen, worden al onze leerlingen deskundig opgeleid. Gelukkig vinden al jaren ook een aantal volwassenen de weg naar onze vereniging. Dit alles houdt echter wel in, dat we steeds weer flink moeten investeren in opleidingskosten, instrumentarium en kostuums. U zult begrijpen dat daar nogal wat financiële middelen mee gemoeid zijn. Vandaar dat bestuur en leden heel wat nevenactiviteiten organiseren om dit allemaal te verwezenlijken. We noemen hier onze jaarmarkt en het maandelijks ophalen van uw oud papier.

Om onze toekomst te kunnen waarborgen, zijn we in 1992 van start gegaan met het oprichten van een ‘Vriendenkring voor Sirena’ oftewel onze ‘CLUB VAN HONDERD’. Dat Sirena nog leeft in Hooge Mierde hebben we de afgelopen jaar kunnen constateren, want maar liefst 81 mensen zijn op dit moment lid van onze “Vriendenkring’.

Daarom durven we ook u te vragen om ons jaarlijks te steunen middels een donatie van €45.38 (meer mag ook natuurlijk!). Wij van onze kant zullen u dan ook steeds op de hoogte houden van het wel en wee van onze vereniging door middel van ons clubblad het ‘Sireentje’, uitnodigingen voor concerten etc. Bovendien worden alle leden van onze ‘club van honderd’ eervol vermeld in ons clublokaal ‘De Bijenkorf’. Een jaarlijks presentje ontbreekt natuurlijk ook niet en indien u erin toestemt, wordt u op uw verjaardag gefeliciteerd via Kempen-TV.

Als u geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden, website of persoonlijk, zodat we u eventueel nog nadere informatie kunnen verstrekken. Wij hopen van u een gunstig bericht te mogen ontvangen!

Vertrouwend u als lid van onze ‘Vriendenkring’ te mogen begroeten, zeggen wij:

‘SIRENA VOOR EN DOOR DE HOOGEMIERDSE MENSEN’.

Scroll naar top