Privacy statement

Privacy statement

Muziekvereniging Sirena hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met de informatie die aan haar vertrekt wordt door leden, vrienden van Sirena, sponsoren en andere geïnteresseerden. In het kader van de nieuwe privacywetgeving (AVG) kunt u in deze verklaring lezen hoe wij als muziekvereniging omgaan met de aan ons verstrekte gegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Muziekvereniging Sirena kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de dien-sten van Muziekvereniging Sirena, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Muziekvereniging Sirena verstrekt. Muziekvereniging Sirena kan de volgende persoonsgege-vens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM Muziekvereniging Sirena GEGEVENS NODIG HEEFT

Muziekvereniging Sirena verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen ne-men als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Muziekvereniging Sirena uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Muziekvereniging Sirena GEGEVENS BEWAART

Muziekvereniging Sirena bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar be-waard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Muziekvereniging Sirena verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Muziekvereniging Sirena worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Muziekvereniging Sire-na gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt

Muziekvereniging Sirena heeft Google geen toestemming gegeven om via Muziekvereniging Sirena verkre-gen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar avg@sirenahoogemierde.nl. Muziekvereniging Sirena zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Muziekvereniging Sirena neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Muziekvereniging Sirena maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of in-dien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Muziekvereniging Sirena verzamelde persoons-gegevens, neem dan contact met Muziekvereniging Sirena op via avg@sirenahoogemierde.nl. Indien u an-dere vragen hebt kunt u onze muziekvereniging bereiken via info@sirenahoogemierde.nl.

Scroll naar top